Автокомментар на Переживання Ваджрної Суті Основи

Переживання ваджрної суті Основи (rdo rje snying po kyi kun gzhi nyams) було написано у поїзді «Подільський Експрес» під час прекрасного світанку, і є жалюгідною спробою долучитися до традиційної культури написання текстів Тибету, де на кожен текст має бути написаний коментар, тільки в цьому випадку текст вважається закінченим.

Звівши до мінімуму набір понять із дзогчен термінології, автор хотів показати основну механіку дії розуму, розкрити природу розуму у думці Дзогчен, показати рівні прояву розуму та енергії усвідомлення. Як створюється розум і своєю природою і впадає в подвійність, основні натяки на те, як вийти з подвійності. Тут торкається лише Основа і зовсім не показана суть Шляху та Плоду.

Основні поняття які тут використовуються це Основа Усього, Природа Розуму, Трикая, Енергія Усвідомлення, Розум і нове поняття Потік Ума (Mindstream), дослідженням якого займається одна людина лінгвіст-компаративіст тибетолог-любитель з команди тибетолога-перекладача Джима Велбі, який допомагав йому в оцифровці основних тантр: Звук Всепроникний, Тантра Єдності Сонця та Місяця та інших, які доступні на Wikisource.

ОСНОВА

Поняття Абсолюту так чи інакше існує у всіх езотеричних системах. Абсолют у буддійській термінології на санскриті називається Дхармадхату, простір усіх Дхарм, тобто феноменів, які можуть бути сприйняті чистим або не чистим розумом. Однак у добуддійській традиції Бон цей простір називається Основою Усього (kun gzhi). Простір Абсолюту порівнюється з матір'ю, яка народжує все.

Основа добре описана в сутрах, як Шун'ята, але використання лише її недостатньо для розкриття сенсу, що може призвести до нігілізму чи діалектики Так-Ні. Тому як і у всіх езотеричних системах, розглядається стан Рігпа, який проявляється в трійці, базовий елемент якої є проявом Основи і називається Сутністю. Стан рігпа за межами концептуалізацій, ніколи не народжений і ніде не існуючий.

chos — Дхарма, будь-який феномен, який може бути сприйнятий розумом, а саме в стані знання. chos kun (chos thams cad) – всі феномени. chos kun gyi stong pa nyid – порожнеча всіх феноменів. chos kun shes nas – знання всіх феноменів. chos thams cad kyi chos nyid – природа всіх феноменів..

chos nyid — Дхармата, природа Дхарм у буддійській термінології, стан існування, справжня природа всіх феноменів. Мати Дхармата (Чонідма: chos nyid ma) символізує справжній стан буття як воно є, і від неї виникають усі феномени (дхарми; чо: chos), як від матері народжуються діти. У Тантрі говориться, що все з'являється з шуньяти, або порожнечі: так, наприклад, спочатку виникає елемент "вітер", або ваюмандала, за яким по черзі йдуть всі інші елементи. Таким чином, шуньята, або порожнеча, — це стан речей як таких, і ми називаємо його кадаг (ka dag): "чисте від початку". Оскільки все виникає з дхармати, її називають матір'ю. chos dbyings — Дхармадхату, сфера всіх Дхарм, простір Абсолюту. chos dbyings klong – простір Дхармадхату. Ще його називають основним простором – dbyings.

chos sku — це Дхармакая, вищий із трьох проявів Дхармадхату, що відноситься до природи розуму, Будда-тіло реальності. У Бардо Тодол Дхармакая визначається як: Початкова природа або суть просвітленого розуму (byang chub sems), яка нестворена від самого початку (skye med), вільна від кордонів та концептуальних пошуків (spros pa'i mtha' bral), порожня у вродженому існуванні ( rang bzhin gyis stong pa), природно сяюча, за межами двоїстості і широка як небо. Проміжний стан під час смерті ('chi kha'i bar do) є оптипальним часом знайти реалізацію Будда-тіла реальності, Дхармакаї. stong pa nyid — Порожнеча (санскрит: шуньята). Дискурс навколо цього поняття позамежного концепціям продовжується ще з часів Індії та Тибету. Якщо порожнеча має атрибути заперечення у своєму визначенні, то інше синонімічне визначення — основа всього взаємозалежного.

rten 'brel — Взаємозалежне Виникнення (санскрит: пратітьясамудпада) на відміну від Пустоти має позитивні конструктивні аттрибути. rten означає база, основа, 'brel означає зв'язок, відношення, а перекладається як основа всього взаємозалежного (rten cing' brel bar 'byung ba), що і є пустотою (stong pa nyid), або ще одним аспектом порожнечі. Англійські варіанти перекладу — "dependent origination", "conditioned genesis", "dependent co-arising", "interdependent arising". Таким чином, все взаємозалежне (dependent origination) це все, що можна пов'язати з чимось, навіть сама концепція порожнечі або речі, яка не пов'язана ні з чим, є поняттям або концепцією, яка вже пов'язана, а не суттю цього поняття, тому насправді основа всього взаємопов'язаного. і взаємопов'язане виникнення речей – це різні поняття. Також закон взаємозв'язку всіх речей (пратіясамудпада) є узагальненням закону карми (друга благородна істина), яка по суті говорить, що можна пов'язати все на світі через послідовність транзитивностей.

'od gsal ba — Ясність. Переклад санскритського слова "prabhasvara". Серцевина розуму, яка називається сутністю розуму, є з одного боку порожньою, з іншого – знаючою. Ясне Світло (Світність) – це загальноприйнятий переклад для цього терміна, який означає «те, що висвітлює», і який є метафорою якості фундаментального знання sems kyi ngo bo сутності розуму. Термін інтенсивно використовується у тантрах. В індійській традиції він часто скорочувався до vara, а в тибетській до евівалента, яким є gsal ba.

Слово світність походить від санскритського слова prabhasvara. Це слово поділяється на три частини. Pra співвідноситься з високим ступенем і трансформує словесні коріння bhasa та wara. Bhasa означає «світло», як у словосполученні «сяюче світло». Wara позначає ясне і трансформує словесне коріння «світло». Повністю слово є іменником і означає приблизно «те, що високою мірою висвітлює/те, що робить інші речі ясно освітленими». Також можна виявити це слово без приставки «pra», і хоча сенс різко скорочений до «висвітлюючого», він передає те саме значення. Особливий зміст «освітлює», передає те, що сутність розуму має якість освітлення, те, що він знає. Інакше кажучи, це слово – метафора для пізнаючого (що знає) якості розуму, сира висвітлююча якість розуму.

Тибетський переклад 'od gsal ba санскритського терміна є точним, проте було сухо перекладено як «ясне світло» через відсутність уважного пошуку санскритського оригіналу. Оригінал не означає того, що існує ясне світло, він позначає, що світло висвітлює таким чином, що щось стає зрозумілим (очевидно) відомим.

СТАН РІГПА

rig pa — Усвідомлення (awareness) - один із найважливіших термінів Великої Досконалості. Це квінтесенція свідомості – синонім пробудженого стану. Це знання як стан буття; це безпосередній особистий досвід, що надає нам повної впевненості та певності. Усвідомлення не знає жодних перешкод у тому сенсі, що воно всезнаюче і всюдисуще. Ніщо не може перешкодити йому, обмежити його або стати в нього на шляху. Це первоздана, вроджена здатність свідомості до сприйняття і осягнення істинної природи речей, що виникла передусім будь-якої помилки та невігластва. Вона перебуває поза межами думки і вільна як від розумових процесів, і від розмежування між думкою та її об'єктом.

Трикая

Стан чистої присутності (rig pa) містить у собі всі три аспекти (чосум: chos gsum) стану Самантабхадры (kun bzang dgongs pa). Вони називаються Сутність, Природа та Енергія.

У термінології Бон, трикая або аспекти Рігпа (а також Основи) Сутність, Природа та Енергія представляються у вигляді трійці: Стану (ngang), Початкової Природи (rang bzgin) та Особистості (bdag nyid).

zhang zhung snyan rgyud — усна передача Шанг-Шунг традиції Бон. У ній проводиться відмінність між самовиникаючою мудрістю і мудрістю, що споконвічно усвідомлює. Перша — це мати, що самовиникає мудрість усвідомлення основи. Друга — це син, що самовиникає мудрість усвідомлення енергії. Тепер нам потрібно далі продовжити обговорення самоусвідомлення.

Дхармакая

ngo bo — Сутність Рігпа, Дхармакая. Природа Розуму, Основа Усього Виникаючого.

sems nyid — Природа Розуму (синонім ngo bo rig pa) по суті порожня (шунья; тонгпа: stong pa) і вільна від індивідуального "я", або конкретної субстанції (дагмед: bdag med). Але не слід думати, що розум - це просто "ніщо" (медпа: med pa): адже він має ясність і прозорість дзеркала (природа розуму). Ця ясність (gsal cha) існує безперешкодно і невідривно (гагмед: 'gags med), як місяць може по-різному відбиватися у воді.

ngang — Стан (Бон) – це основа всього (kun gzhi) – початкова чистота (ka dag), яка знаходиться за межами первинних та вторинних причин, є джерелом усіх феноменів. Синоніми: Початковий Простір (dbyings), Дхармат (сhos nyid).

kun gzhi — Основа Усього як нероздільність порожнечі (stong pa nyid) та яності ('od gsal ba). У chos dbyings mdzod термін gzhi згадується лише один раз у першому розділі, Лонгчен Рабджам використовує індійську термінологію для опису Абсолюту, проте деякі майстри школи Ніньгма, а також у Бон використовують цей термін. Синоніми: byang chub sems, chos nyid, bon nyid.

Що ж до стану чистої присутності, його Сутність (нгово: ngo bo), Дхармакая (чоку: chos sku), — порожнеча (тонгпа нід: stong pa nyid). Ця Сутність єдина, вона є корінною першоосновою, в якій всі дхарми тотожні. Дхарма (чо: chos) позначає все буття, а яка (ку: sku) позначає вимір цього існування. ka dag — Початкова Чистота. Є аспектом Основи Усього (kun gzhi) або Початкового Стану (ngang) або Сутності (ngo bo) або Природи Розуму (sems nyid), всі ці поняття є синонімами в тому контексті, коли їх зміст прихований за ними розглядають як єдність ясності (bsal ba) та путости (stong pa nyid).

Самбогакая

rang bzhin — Природа Рігпа. Початкова Природа є незмінною (ma bcos pa) з віків, її сенс у тому, що нескінченно створюються відображення. Основа (gzhi) постійно флуктує, у своєму спонтанному самовдосконаленні (lhun grub) виявляючи властиву понетціальність (rtsal) для створення маніфестацій (rol pa). Карма завжди пов'язана з рівнем розуму (сем: sem), у той час як чиста присутність, або рігпа, знаходиться за межами обмеженої діяльності розуму. Так що тут ми говоримо не про розум (сем), а про споконвічну мудрість, або Знання (їше: ye shes). Його Природа (рангжин: rang bzhin), Самбхогакая (лонгку: longs sku) — світлоносна ясність (селва: gsal ba). Самбхога (лонгчод дзогпа: longs spyod rdzogs pa) позначає володіння всім багатством, насолоду всіма якостями Просвітлення у всій їх досконалості. Кая (ку: sku) — Вимірювання цього стану.

Світлоносна ясність (Селва) означає, що тут присутній прояв у вигляді енергії з первооснови-шуньят. Це прояв ще не матеріально, але диференційовано і знаходить своє вираження у вигляді п'яти споконвічних світів, або мудростей (йеше нга: ye shes lnga). Цей вимір лежить поза всіх умоглядних побудов, створюваних обмеженим розумом. lhun grub — Спонтанна Самовдосконалення. Є аспектом первісної природи (rang bzin). Природа всього полягає в тому, що Основа проявляється з віків Спонтанно і Самовдосконалено.

уе shes — Споконвічна Мудрість, прояв внутрішнього стану чистої присутності. Виникнення чистої присутності ніколи не буває без спонтанного самовдосконалення (лхундруб: lhun grub), своєї неодмінної якості, як сонце, що сходить, не буває без променів.

Нірманакая

thugs rje — Енергія Рігпа.

bdag nyid — Особистість (Бон). Недвоїстістю Основи Усього (kun gzhi) або Початкового Стану (ngang) та її чистоти (ka dag) разом із Початковою Природою (rang bzgin) та її Спонтанного Самовдосконалення (lhun grub) виявляється у вигляді Особи (bdag nyid). Це об'єднання Чистоти (ka dag) та Спонтанного Самовдосконалення (lhun grub) є предтечею виникнення Просвітленого Розуму (byang chub sems), стану de bzhin nyid.

de bzhin nyid — Слово Дежинньід (de bzhin nyid) позначає стан, що характеризується як Початковою Чистотою (кадаг: ka dag), так і Спонтанним Самовдосконаленням (lhun grub). ka dag (початкова чистота) — ціль техніки Трегчо. Це як Дзогчен вчить про порожнечу Основи, відпускання думок.

byang chub sems — Просвітлений Розум, Бодхічітта. byang chub - просвітлений (санскр. Bodhi). dpa' - (санскр. sattva) воїн. byang chub sems dpa' — бодхісаттва, людина, яка перебуває в стані просвітленого розуму, воїн просвітленого розуму. Енергія стану рігпа (тугдже: thugs rje), Нірманакая (трулку: sprul sku) — безперешкодна і безперервна (гагмед: gag med). Нірмана (трулпа: sprul pa) позначає прояв або еманацію, а яка (ку: sku) — її вимір.

Під "проявом" тут мається на увазі щось, що належить до відносного рівня, інакше кажучи, що знаходиться в контакті з живими істотами в матеріальному вимірі. Будда Шакьямуні, який виявився в часі та історії, був саме такою нірманакаєю. Однак, нірманакая не обумовлена кармою (ле: las) або затьмареннями (клешами; він монг: nyon mongs). Отже, трікаючи (кусум: sku gsum, chos gsum) від початку цілком і повністю присутній у самовдосконаленому стані рігпа як Сутність, Природа та Енергія.

Різновиди Рігпа

chab rig — Пронизуюче Усвідомлення (chab rig), воно невіддільне від кунжи-основи, є всюдисущим і є у всьому матеріальному існуванні.

bsam rig — Усвідомлення Свідомості, або розуму, що рухається, Усвідомлення розуму, що рухається - це рігпа-син; воно присутнє лише в умах живих істот, у яких відволікання може перервати безперервність усвідомлення. Коли ми відволікаємось, ми не можемо залишатися у стані споглядання.

ye rig — Початкове усвідомлення. це рігпа-мати, усвідомлення, яке завжди є незалежно від того, виконуємо ми практику чи ні. Саме розуміння цього усвідомлення намагається досягти усвідомлення розуму, що рухається. Однак ми не повинні думати, що оскільки пронизливе усвідомлення є всюдисущим і оскільки початкове усвідомлення є вічно існуючим, немає потреби в практиці. Це те споконвічне, але невідоме нам індивідуальне усвідомлення, яке ми повинні пізнати і розвивати і яке майстер вводить нас, як тільки ми виявляємо його в собі.

Джерела Рігпа

Окрім цього, говорять про власних (джерела свідомості живих істот) та абстрактних (всевишнє джерело) рігпа:

rang rig — Самоусвідомлення. Усвідомлення відчуваючої істоти.

rig pa — Недвоїсте Усвідомлення.

rang rig pa — Недвоїсте Само-усвідомлення.

ЕНЕРГІЯ УСВІДОМЛЕННЯ

rang rtsal — Енергія усвідомлення – це гра розуму, потенційність, енергія цал. З сутнісної енергії (rang rtsal) просвітленого розуму (byang chub kyi sems) виходить все різноманіття (sna tshogs) що сприймається почуттями виявленого всесвіту. Природа (rang bzhin) цього різноманіття (sna tshogs), саме – природа розуму (sems nyid) не містить у собі двоїстості (mi gnyis), тоді як саме різноманіття, всі думки та прояви, є проявами розуму (sems snag), проявами творчої потенційності свідомості (rig pa'i rtsal). Вони подібні до кольорових променів світла або веселок, що проектуються на стіну, коли сонячне світло проходить через кристал. Наша звичайна дуалістична свідомість живе у цих проекціях, голографічної структурі, переконане у тому об'єктивної дійсності, а не у самосотворении.

Думки, проекції, відзеркалення

rtog — проекції, думки, уяви, rtog pa - діалектична рефлексія, рефлексація, акт логічного мислення, елементарний крок виведення гільбертового обчислювача, що вбудований в структуру простору.

nang rtog — внутрішні думки — це проекції власної природи розуму (sems kyi snang ba). Думки, що виникають в розумі, — це спосіб, яким проявляє себе природа розуму. Тому як для розуміння природи дзеркала необхідно бачити відображення, так і для розуміння природи розуму потрібно спостерігати думки, щоб побачити, звідки вони виникають, де перебувають і куди йдуть. Але якщо ми займемося такими спостереженнями, то виявимо, що немає місця, звідки виникають думки, ні місця, де вони перебувають, ні місця, куди вони йдуть. Нічого цього ми не зможемо встановити, і знайдемо лише порожнечу (тонгпа нід: stong pa nyid, санскрит: шуньята).

Порожнеча — це справжня якість розуму. Але хоча це й так, думки (натомість: rnam rtog, або ще 'gyu dran) продовжують виникати безперешкодно (гагмед: 'gags med). Отже, виявлене нами є споконвічна мудрість чистої присутності (рігпей еше: rig pa'i ye shes), в якому порожнеча (stong pa nyid, шуньята) і ясність (gsal ba, селва) недвоїсті. Ця споконвічна мудрість природно і спонтанно самовдосконалена (rang bzhin lhun grub). На рівні розуму (сем: sems) ми не виявляємо цієї недвоїстості, тому що розум діє в часі, а стан чистої присутності (ригпа: rig pa) дуже розуму (sems).

Коли ми осягаємо, що видимі прояви — це просто прикраси істинного стану буття (чонід ген: chos nyid rgyan), то вони, постаючи перед нашими пильна розслабленими (лхугпа: lhug pa) шістьма почуттями, щоразу самозвільняються у свій власний стан (рангсар дрол) — rang sar grol).

tshogs drug — шість зборів почуттів (цог труг) - це п'ять почуттів і розум (йід: yid). Присутність видимого, що передує формуванню будь-якого судження чи оцінки, називається "ясність". Мабуть (нангва: snang ba) належить до зовнішнього світу, тоді як затьмарення (кліші: нён монг: nyon mong) і кармічні сліди (багчаг: bag chags) відносяться до світу внутрішніх переживань.

Наші клеші набувають сили лише тому, що ми, не знаючи стану чистої присутності, потрапляємо під їхню владу. Але коли ми опиняємося в стані чистої присутності клеш, вони не опановують нас і нам не потрібно їх придушувати, тому що вони лише прикраси нашого початкового стану. Так наші затьмарення самозвільняються у власний стан (rang sar grol).

У Дзогчені всі видимі прояви (нангва: snang ba) розглядаються як потенційність (ціл: tsal) енергії бодхічіти, або початкового стану. Їх називають якостями чи прикрасами цього стану. Коли ми знаємо знання, у нас не залишається в цьому жодних сумнівів і ми остаточно переконуємося (kho thag chod), що все видиме є чарівною грою розуму (sems kyi cho `phrul).

Видимі прояви і чиста присутність нероздільні (нанг риг йермед: snang rig dbyer med). Якщо ми це визнали (нго дзін: ngos dzin) і опинилися в цьому стані, то розумові думки, що чіпляються за двоїстість (gnyis su `dzin pa'i rnam rtog) суб'єкта і об'єкта, самозвільняються у свій власний стан (rang sar grol) .

Ми не намагаємося ні перешкоджати їм, ні якимось чином позбавлятися їх, а просто перебуваємо в присутності їх виникнення. У цьому випадку, залежно від здібностей практикуючого, буває три рівні самозвільнення:

1) визволення через оголену увагу (чердрол: gcer grol);
2) звільнення по виникненню думки (шардрол: shar grol);
3) власне самозвільнення (рангдрол: rang grol).

Абсолютно все, що ми знаємо, сприймаємо чи переживаємо, перебуває у свідомості і, отже, є самосвідомістю (rang shes). Що б не сприймало свідомість, воно сприймає тільки саме себе. Ясність свідомості породжує явища і робить їх видимими; вона називається «самоозорою» або «власною ясністю» (rang gsal). Ці явища теж свідомість, хоча вони і здаються нам зовнішніми; вони називаються «самопроявами» або «мимовільними проявами» (rang shang).

«Самоусвідомлення» (rang ring) пов'язано, в першу чергу, з фундаментальним, вродженим знанням реальності. Це усвідомлення нерозривного зв'язку порожнечі і явищ: свідомість усвідомлює як свої власні породження і взаємодія сприймає і сприймається, але й саме це усвідомлення.

Ще один важливий термін цієї групи — самозвільнення (rang grol). Все, що, мабуть, пов'язує нас і вводить в оману, виходить з нашого власного спотвореного сприйняття: свідомість сама побудувала собі в'язницю, саме сплело собі мережу помилки. Тому щойно виявляється справжня природа свідомості, стає ясно, що вона, по суті, завжди була вільною; і тієї ж миті воно самостійно знаходить визволення.

РОЗУМ

sems — дискурсивний розум. (Санскр. chitta). Розум який включається після безпосереднього сприйняття.

Важливо також робити різницю між природою розуму чи "розумом як таким" (sems nyid, що у бонському Дзогчен є синонімом кунжи, "основою всього"), і розумом (sems). У "zhang zhung snyan rgyud" є класифікація чотирьох якостей, які допомагають розрізнити природу розуму та самого розуму.

Чотири якості природи розуму:

1. Відсутність думок;
2. Є основою рухомого розуму;
3. Нейтральність, однакове ставлення до чесноти та її відсутності;
4. Необмежений потенціал прояву.

Чотири якості розуму:

1. Бачення та пам'ять;
2. Під час роботи розуму може виникнути будь-яка думка;
3. За відсутності роздумів і при спостереженні розуму, що рухається, відбувається його звільнення в кунжі;
4. Якщо дозволити своєму розуму перебувати у незмінному природному стані, мати і син об'єднуються у нерозривну єдність.

У Читтаматрі системи Сутр розум розглядається як такий, що має три якості: sems, yid та blo. blo - це "сильна суб'єктивна тенденція", sems - "ментальне ставлення", а yid - "раціональний розум". Однак згідно з текстом "zhang zhung snyan rgyud", sems (дискурсивний розум), blo (інтелект) та yid (концептуальний розум) в основі своїй є одним і тим же.

ПОТОК РОЗУМУ (МАЙНДСТРІМ)

Потік свідомості (mindstream, thugs rgyud) — це дискретна (від моменту на момент) безперервність (континуальна, rgyud) усвідомлення (awareness, rig pa).

Потік свідомості складається з дискретного кола елементарних актів усвідомлення (shes rgyud).

Потік свідомості певної істоти (sems rgyud) збільшується через ментальні помилки (nyon mong) і кармічні дії (bag chags) і проходить в наступний цикл виходячи з напрацьованих первинних причин.

Потік свідомості - це об'єднання бодхічітти (byang chub sems) істоти, що відчуває (кристал) і мудрості дхармакаї (ye shes chos sku) (джерело).

У термінології буддійського вчення про три каї, ми можемо сказати, що вміст свідомості належить нірманакаї, простору втілення. Пульсація потоку свідомості разом із чергуваннями руху та спокою належить самбогакаї, простору енергії. І великий, відкритий простір усвідомлення, що вперше виявляється в моментах спокою — дхармакая, простір чистого буття, речей у собі, завжди існуючого, спонтанного, вільного від будь-яких намірів концептуалізації.

Всесвіт — це колективний потік свідомості всіх істот, що відчувають (не існує нічого не відчуває). Цей колективний потік є великим континуумом, великою досконалістю, повним завершенням вчення Дзогпа Ченпо.

Бібліографія

[1]. Лонгчен Рабджам. Драгоценная Сокровещница Дхармадхату
[2]. Намкай Норбу. Круг Дня и Ночи
[3]. Намкай Норбу. Состояние Самосовершенства
[4]. Намкай Норбу. Кристалл и Путь Света
[5]. Намкай Норбу. 21 Семдзин
[6]. Намкай Норбу. Учение Семде
[7]. Тензин Вангьял. Чудеса Естественного Ума
[8]. Тензин Вангьял. Исцеление Формой, Энергией, Светом
[9]. Чогьям Трунгпа. Тибетская Книга Мертвых
[10]. Франческа Фримантл. Сияющая Пустота
[11]. Donatella Rossi. Great Perfection in the Tibetan Bon Religion.

Автор

[1]. Намдак Тонпа. Лонгчен Нінгтік Україна. 2010