УДК 51

Проект УДК 51 — это электронная репрезентация моей библиотеки. Номер 51 соответствует математике по международной номенклатуре Универсальной Десятичной Классификации (УДК). Хотя в библиотеке есть немного физики (53) и программирования (004), львиная доля книг посвящена математике (51), отсюда и название. УДК ассоциированый с многими из изданных книг утратил актуальность, поэтому УДК в названии проекта означает, что все книги получили мой УДК согласно актуальной международной номенклатуры.

Структура библиотеки

Библиотека состоит из четырех полок (нажмите на ссылки для перехода):

Номенклатура УДК 51

51 Математика
510 Фундаментальні проблеми математики. Основи математики. Математична логіка
510.2 Основи математики
510.21 Загальні філософські проблеми
510.22 Теорія множин
510.23 Формалізм
510.24 Інтуіціонізм
510.25 Конструктивний підхід
510.26 Логічний позитивізм
510.27 Логічна семантика
510.5 Теорія алгоритмів та обчислювальних функцій
510.51 Загальні питання теорії алгоритмів
510.52 Складність алгоритмів
510.53 Алгоритмічні проблеми
510.54 Алгоритмічна теорія множин
510.56 Загальна теорія обчислень
510.57 Рекурсивні функції
510.6 Математична логіка
510.62 Логічні і логіко-предметні мови
510.63 Класичні логічні системи
510.64 Некласичні формальні логічні системи
510.65 Логіко-математичні теорії
510.66 Пошук виводу та проблема вирішуваності при обчисленнях
510.67 Теорія моделей
510.8 Загальні математичні системи
511 Теорія чисел
511.1 Арифметика. Елементарна теорія чисел
511.12 Цілі та дійсні числа
511.12 Множники. Дроби та відношення. Пропорції. Проценти
511.14 Корені та їх видобуток. Уявні числа. Комплексні числа
511.17 Елементарна теорія чисел
511.2 Алгебраїчна теорія чисел
511.21 Елементарні властивості та методи
511.22 Локальні поля
511.23 Поля алгебраїчних чисел
511.24 Поля алгебраїчних функції від однієї змінної над полем констант
511.26 Спеціальні алгебраїчні числа (включаючи числа Нізо)
511.3 Аналітична теорія чисел
511.22 Локальні поля
511.4 Діофантові наближення та нерівності. Теорія трансцендентних чисел. Геометрія чисел
511.41 Ланцюжкові дроби
511.42 Діофантові наближення. Загальна теорія
511.43 Аналітична теорія діофантових рівнянь
511.46 Теорія трансцендентих чисел
511.48 Геометрія чисел
511.5 Діофантові рівняння. Теорія форм
511.52 Алгебраїчні діофантові рівняння
511.53 Неалебраїчні діофантові рівняння
511.54 Рівняння вищих степенів
511.55 Теорія квадратичних (білінійних) форм
511.56 Діофантові нерівності
511.57 Теорія вищих степеней та систем форм
511.7 Метрична теорія чисел. Ймовірністна теорія чисел
511.72 Меторична теорія чисел
511.75 Ймовірністна теорія чисел
511.8 Некомутативна арифметика
511.82 Арифметика матриць
511.84 Арифметика кватеорніонів
511.86 Арифметика простих центральних алгебр
511.88 Арифметика загальних алгебр та кілець
512 Алгебра
512.1 Елементарна алгебра
512.5 Загальна алгебра
512.53 Напівгрупи
512.54 Теорія груп
512.55 Кільця та модулі
512.56 Структури
512.57 Універсальні та вільні алгебри
512.58 Категорії
512.6 Спеціальні розділи алгебри
512.62 Поля та многочлени
512.64 Лінійна по полілінійна алгебри
512.66 Гомологічна алгебра
514 Геометрія
514.1 Загальна геометрія
514.1 Загальна геометрія. Геометрія в просторах з фундаментальними групами
514.7 Диференціальна геометрія
514.74 Алгебраїчні та аналітичні методи в геометрії
514.75 Диференціальна геометрія в просторах з фундаментальними групами
514.76 Геометрія диференціальних многовидів та їх підмноговидів
514.77 Диференціальна геометрія підмноговидів та метричних многовидів
515.1 Топологія
515.12 Загальна топологія
515.14 Алгебраїчна топологія
515.16 Теорія многовидів
515.17 Аналітичні простори
517 Аналіз
517.1 Вступ до аналізу
517.13 Теорія дійсних чисел
517.15 Асимптотичні формули
517.16 Аналітичні середні нерівності
517.17 Основні властивості функцій: неперервність, монотонність
517.18 Вивчення окремих функцій
517.2 Диференційне числення
517.22 Диференціал та похідна
517.23 Похідні будь-якого порядку
517.26 Формула Тейлора
517.27 Дослідження змін функцій
517.28 Інші застосування
517.3 Інтегральне числення
517.31 Невизначений інтеграл
517.37 Кратні інтеграли
517.38 Прості та кратні інтеграли
517.4 Функціональни визначники. Інтегральні перетворення. Операційне числення
517.41 Функціональні визначники
517.43 Оператори векторного аналізу
517.44 Операційне числення
517.5 Теорія функцій
517.51 Функція дійсних змінних
517.52 Ряди послідовностей
517.53 Функції однієї комплексної змінної
517.54 Комфорні відображення. Аналітичних функції та їх узагальнення
517.55 Функції багатьох комплексних змінних
517.57 Гармонічні функції
517.58 Спеціальні та гіперболічні функції
517.9 Диференціальні та інтегральні рівняння. Варіаційне числення
517.91 Загальна теорія
517.93 Динамічні системи
517.95 Диференціальні рівняння з частинними похідними
517.96 Кінцеві різниці, функціональні та інтегральні рівняння
517.97 Варіаційне числення
517.98 Функціональний аналіз та теорія операторів
519 Обчислення
519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів
519.16 Алгоритмічні проблеми комбінаторного аналізу
519.17 Теорія графів
519.2 Теорія ймовірностей
519.21 Теорія ймовірностей та випадкові процеси
519.22 Математична статистика уцілому
519.23 Методи статистичного аналізу
519.24 Спеціальні статистичні додатки та моделі
519.25 Обрбка статистичних даних
519.6 Обчислювальна математика, чисельний аналіз та програмування
519.61 Чисельні методи алгебри
519.62 Чисельні методи розв'язку звичайних диференційних рівнянь
519.63 Чисельні методи розв'язку рівнянь з частинними похідними
519.64 Чисельні методи розв'язку інтегральних рівнянь та квадратурні формули
519.65 Наближення та інтерполяція
519.68 Програмування та теорія обчислювальних машин
519.7 Математична кібернетика
519.71 Теорія управляючих систем
519.72 Теорія інформації
519.73 Математичні питання семіотики
519.8 Дослідження операцій
519.81 Теорія корисності та прийняття рішень
519.83 Теорія ігор
519.85 Математичне програмування
519.87 Математичні моделі долслідження операцій
519.872 Теорія масового обслуговування
519.9 Диференційні ігри