УДК 8

Універсальна десяткова класифікація (УДК) 8. Мови. Лінгвістика. Література. Міжнародна класифікація документів для систематизації творів науки, літератури, мистецтва, періодичного друку, бібліотек.

УДК 80. Філологія.

Загальні питання лінгвістики та літератури.

801. Просодія. Джерела філології.
801.6. Просодія. Віршування. Розмір. Ритм. Рима.
801.7. Філологічні студії та додаткові науки.
801.8. Джерела лінгвістики та філології. Зібрання творів.
808. Риторика. Ефективне використання мови.
808.1. Авторство. Літературотворчі техніки.
808.2. Редактура. Адаптація та аранжування для публікації.
808.5. Риторика мови. Мистецтво та техніки.

УДК 81. Лінгвістика та мовознавство.

Лінгвістичні школи та напрямки.

81-11. Лінгвістичні школи.
81-112. Діахронічна (історична) лінгвістика.
81-114. Синхронічна (статична) лінгвістика.
81-116. Структуралізм. Структурна лінгвістика.
81-13. Методологія лінгвістики. Методи та засоби.

81`01/`08. Спеціальні визначники для позначення походження та періодів розвитку мов.

81`01. Стародавній період. Архаїчний період.
81`02. Класичний період.
81`04. Середньовічний період.
81`06. Сучасний період.
81`08. Відроджена мова.

81`1/`4. Спеціальні визначники для предметних полів і фасетів у лінгвістиці (мовознавстві).

81`1. Загальне мовознавство. Лінгвістика загалом.
81`2. Теорія знаків. Теорія перекладу. Стандартизація мови. Вживання мови. Географічна лінгвістика.
81`22. Загальна теорія знаків у мовознавстві. Семіологія. Семіотика.
81`22.003. Системи письма і писемності.
81`23. Психолінгвістика. Психологія мови.
81`24. Практичне володіння мовою. Монолінгвізм (одномовність). Білінгвізм (двомовність).
81`25. Теорія перекладу.
81`26. Планування мови. Керування мовою. Стандартизація мови.
81`27. Соціолінгвістика. Вживання мови.
81`28. Діалектологія. Географічна лінгвістика. Ареальна лінгвістика (мовний (лінгвістичний) ареал).
81`3. Математична та прикладна лінгвістика. Фонетика. Графеміка. Граматика. Семантика. Стилістика.
81`32. Математична лінгвістика. Обчислювальна лінгвістика. Машинна лінгвістика.
81`33. Прикладна лінгвістика.
81`34. Фонетика. Фонологія. Фонеміка.
81`35. Графеміка. Орфографія. Правопис. Вимова. Орфоепія.
81`36. Граматика. Морфологія. Синтаксис. Частини мови.
81-11. Школи та напрями в лінгвістиці (мовознавстві).
81`37. Семантика. Лексикологія, категорії слів. Ономастика. Назви. Етимологія. Лексикографія. Укладання та організація словників.
81`38. Загальна стилістика.
81`4. Лінгвістика тексту. Аналіз дискурсу. Типологічна лінгвістика.
81`42. Лінгвістика тексту. Аналіз дискурсу.
81`44. Типологічна лінгвістика.

УДК 811. Мови.

811. Мови
811.1/.9. Мови природні та штучні
811.1/.8. Окремі природні мови.
811.1/.2. Індоєвропейські мови.
811.11. Германські мови.
811.111. Англійська мова.
811.112. Західногерманські мови (окрім англійскої).
811.112.2. Німецька мова (верхньонімецька, німецька літературна письмова мова).
811.112.5. Голландська мова (фламандська мова).
811.113. Північногерманські (скандинавські) мови.
811.113.4. Данська (датська) мова.
811.113.5. Норвезька мова.
811.113.6. Шведська мова.
811.12. Італьські мови (мертві).
811.124. Латинська мова.
811.13. Романські мови.
811.131. Італо-романські мови.
811.131.1. Італійська мова.
811.133. Галло-романські мови.
811.133.1. Французька мова.
811.134. Іберо-романські мови.
811.134.1. Каталанська мова.
811.134.2. Іспанська мова.
811.134.3. Португальська мова.
811.135. Балканські романські мови.
811.135.1. Румунська мова.
811.14. Грецька (еллінська) мова.
811.16. Слов'янські мови.
811.161. Східнослов’янські мови.
811.161.1. Російська мова.
811.161.2. Українська мова.
811.161.3. Білоруська мова.
811.162. Західнослов’янські мови.
811.163. Південнослов’янські мови.
811.17. Балтійські мови.
811.172. Литовська мова.
811.174. Латиська мова.
811.18. Албанська мова.
811.19. Вірменська мова.
811.21/.22. Індоіранські мови.
811.21. Індійські мови.
811.214. Сучасні індійські (новоіндійські) мови.
811.214.2. Сучасні центральноіндійські мови.
811.214.21. Гінді.
811.214.3. Сучасні східноіндійські мови.
811.214.32. Бенгальська (бенгалі, бангла) мова.
811.3. Мертві мови невідомого походження. Кавказькі мови.
811.34. Мертві мови невідомого походження Середземномор'я та Близького Сходу (крім семітських мов).
811.35. Кавказькі мови.
811.353. Південнокавказька (картвельська) група мов.
811.353.1. Грузинська мова.
811.4. Афро-азіатські, ніло-сахарські, конго-кордофанські, койсанські мови.
811.5. Урало-алтайські, японська, корейська, айнська, палеосибірські, ескімосько-алеутські, китайсько-тибетські мови.
811.51. Урало-алтайські мови.
811.511. Уральські мови.
811.511.1. Фінно-угорські мови.
811.511.11. Фінські мови.
811.511.111. Фінська мова.
811.511.113. Естонська мова.
811.511.14. Угорські мови.
811.511.141. Угорська мова.
811.521. Японська мова.
811.58. Китайсько-тибетські мови.
811.581. Китайські мови.
811.6. Австро-азіатські мови. Австронезійські мови.
811.7. Індо-тихоокеанські (не австронезійські) мови. Австралійські (аборигенні) мови.
811.8. Аборигенні мови Америки.
811.9. Штучні мови.
811.92. Штучні мови для спілкування людей. Міжнародні допоміжні мови (інтерлінгви).
811.922. Мова есперанто.

УДК 82. Література. Літературознавство

82-1/-9. Спеціальні визначники для літературних форм, жанрів.
82-1. Поезія. Поеми. Вірші.
82-2. Драматургія. П’єси. Сценарії.
82-3. Художня проза.
82-31. Романи. Повісті.
82-32. Оповідання. Новели.
82-4. Нариси, есе.
82-5. Промови.
82-6. Листи. Епістолярне мистецтво. Листування. Оригінали листів. Інші твори в епістолярній формі.
82-7. Гумор та сатира у прозі. Гуморески, епіграми, пародії тощо.
82-8. Літературна суміш. Поліграфії. Вибране.
82-9. Інші літературні форми та жанри.
82-92. Періодична література. Газетно-публіцистичні жанри. Публіцистика в періодиці. Огляди. Преса. Твори, присвячені певним подіям. Полемічні, політичні статті. Памфлети. Репортажі. Інтерв’ю тощо.
82-94. Історія як літературний жанр. Історичні твори. Історіографія. Хроніки. Аннали, літописи. Мемуари. Спогади. Щоденники. Біографії. Автобіографії.
82.02/.09. Спеціальні визначники для теорії літератури, вивчення літератури та літературної техніки.
82.02. Літературні школи, напрями, течії та рухи.
82.09. Літературна критика. Літературні дослідження.
82.091. Порівняльні літературні дослідження. Порівняльна література.
821. Художня література окремими мовами і мовними сім'ями.
821.1/.2. Література індоєвропейськими мовами.
821.11. Література германськими мовами.
821.12. Література італьськими мовами.
821.13. Література романськими мовами.
821.14. Грецька (еллінська) література.
821.16. Література слов'янськими мовами.
821.161. Східнослов'янська література.
821.161.1. Російська література.
821.161.2. Українська література.
821.161.3. Білоруська література.
821.162. Західнослов'янська література.
821.162.1. Польська література.
821.162.3. Чеська література.
821.162.4. Словацька література.
821.163. Південнослов'янська література.
821.163.2. Болгарська література.
821.163.3. Македонська література.
821.163.4. Сербська література. Хорватська література.
821.163.41. Сербська література.
821.163.42. Хорватська література.
821.163.6. Словенська література.
821.17. Література балтійськими мовами (література балтійських країн).
821.172. Литовська література.
821.174. Латиська література.
821.18. Албанська література.
821.19. Вірменська література.
821.21/.22. Література індоіранськими мовами.
821.21. Література індійськими мовами.
821.214. Література сучасними індійськими мовами.
821.214.21. Література мовою гінді.
821.214.32. Бенґальська література.
821.3. Література кавказькими мовами. Література мертвими мовами невідомого походження.
821.353. Література південнокавказькими (картвельськими) мовами.
821.353.1. Грузинська література.
821.4. Література афро-азіатськими, ніло-сахарськими, конго-кордофанськими, койсанськими мовами.
821.5. Література урало-алтайськими, японською, корейською, айнською, палеосибірськими, ескімосько-алеутськими, китайсько-тибетськими мовами.
821.51. Література урало-алтайськими мовами.
821.511. Література уральськими мовами.
821.511.1. Фінно-угорська література.
821.511.11. Література фінськими мовами.
821.511.111. Фінська література.
821.511.113. Естонська література.
821.511.14. Література угорськими мовами.
821.511.141. Угорська (мадярська) література.
821.521. Японська література.
821.58. Література китайсько-тибетськими мовами.
821.581. Китайська література.
821.6. Література австро-азіатськими мовами. Австронезійська література.
821.7. Література індо-тихоокеанськими (не австронезійськими) мовами. Австралійська (аборигенна) література.
821.8. Література мовами індіанців Америки (амеріндська література).
821.9. Література штучними мовами.