УДК 0

Універсальна десяткова класифікація (УДК) 0. Загальний клас. Наука та знання. Організація. Комп'ютерна наука. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації.

УДК 00. Загальні питання науки та культури.

001. Наука та знання загалом. Організація розумової праці.
001.1. Загальні уявлення про науку.
001.18. Майбутнє науки.
001.32. Наукові організації, об'єднання. Академії.
001.8. Методологія.
001.89. Організація наукової та науково-дослідної роботи.
001.9. Розповсюдження ідей, знань.
002. Друк загалом. Документація. Книги. Авторство.
003. Системи письма і писемності.
003.01/.09. Спеціальні визначники для позначення систем письма і писемності.
003.01. Походження, передумови писемності. Ранні форми писемності.
003.02. Початок письма.
003.03. Графічне вираження мови.
003.05. Способи письма в залежності від засобів написання.
003.07. Шрифти і стилі письма.
003.08. Характеристики письма.
003.09. Техніка і методи розшифровки письма.
003.2. Системи письма. Графічне представлення думки.
003.21/.23. Умовні системи письма для зв'язків за допомогою писемних мов. Орфографія.
003.21. Рисункове (малюнкове) письмо.
003.22. Силабічні (складові) системи письма.
003.23. Абеткові (алфавітні) системи письма.
003.3. Писемність.
003.5. Матеріали і обладнання для письма.
003.6. Інші види графічного вираження думки.
004. Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера. Оброблення даних.
004.01/.08. Спеціальні визначники для позначення застосування комп'ютера.
004.01. Документація.
004.02. Методи вирішення проблем.
004.03. Типи і характеристики систем.
004.04. Орієнтація процесу оброблення даних.
004.05. Якість систем і програмного забезпечення.
004.07. Характеристики пам'яті.
004.08. Носії для введення, виведення, зберігання даних. Запам'ятовувальне середовище.
004.2. Архітектура обчислювальних машин.
004.22. Представлення даних.
004.23. Архітектура системи команд.
004.25. Системи пам'яті.
004.27. Перспективні архітектури комп'ютерів. Ненейманівські архітектури.
004.3. Апаратне забезпечення комп'ютерів.
004.3`1/`2. Спеціальні визначники для позначення апаратного забезпечення.
004.3`1. Виробництво комп'ютерів.
004.3`2. Встановлення комп'ютерів.
004.31. Процесорні блоки. Процесорні схеми.
004.32. Комп'ютерні магістралі.
004.33. Пристрої пам'яті. Пристрої зберігання даних.
004.35. Периферія. Пристрої вводу/виводу.
004.38. Комп'ютери. Види комп'ютерів.
004.4. Програмне забезпечення.
004.4`2/`6. Спеціальні визначники для позначення програмного забезпечення.
004.4`2. Засоби розробки програмного забезпечення.
004.4`4. Трансляція мови програмування.
004.4`6. Умови виконання програм.
004.41. Техніка програмування. Програмотехніка.
004.42. Програмування комп'ютерів. Комп'ютерні програми.
004.43. Комп'ютерні мови.
004.45. Системне програмне забезпечення.
004.49. Комп'ютерна інфекція. Комп'ютерна вірусологія.
004.5. Взаємодія людини і комп’ютера. Інтерфейс "людина-машина". Інтерфейс користувача. Операційне середовище користувача.
004.51. Дисплейний інтерфейс.
004.52. Звуковой інтерфейс.
004.55. Гіпермедіа. Гіпертекст.
004.58. Допомога користувачу.
004.6. Дані.
004.62. Маніпулювання даними.
004.63. Файли.
004.65. Бази даних та їхні структури.
004.67. Системи для оброблення цифрових даних.
004.7. Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі.
004.71. Апаратне забезпечення комп'ютерного зв'язку.
004.72. Архітектура мережі.
004.73. Види мереж згідно з охопленням території.
004.738. Поєднання та взаємодія мереж. Обмін між мережами.
004.75. Розподілені системи оброблення даних.
004.77. Застосування комп'ютерних мереж та послуги. Застосування Інтернету.
004.78. Діалогові комп'ютерні системи спеціального використання.
004.8. Штучний інтелект.
004.9. Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології.
004.91. Створення і оброблення документів.
004.92. Комп'ютерна графіка.
004.93. Оброблення і перетворення образів.
004.94. Комп'ютерне моделювання.
005. Управління. Менеджмент.
005.1. Теорія управління.
005.2. Управлінські фактори. Механізми. Заходи.
005.3. Управлінська діяльність.
005.31. Операційне дослідження (ОД).
005.32. Організаційна поведінка. Психологія управління.
005.33. Умови управління. Фактори, чинники.
005.4. Процеси в управлінні.
005.5. Адміністративне управління. Керівництво.
005.6. Якість управління. Загальна якість управління.
005.7. Організаційний менеджмент (ОМ).
005.9. Сфери діяльності керівництва.
005.91. Адміністративне керівництво. Секретаріат.
005.92. Оперативне керування та облік документації.
005.93. Керування підприємством. Управління матеріальними ресурсами.
005.94. Управління знаннями.
005.95/.96. Управління персоналом. Управління людськими ресурсами.
006. Стандартизація та стандарти.
006.3/.8. Стандарти.
006.91. Метрологія. Вага та міри.
006.92. Горологія. Визначення часу. Стандартизація часу.
007. Діяльність і організація. загальна теорія комунікацій.
007.5. Самодіючі системи.
008. Цивілізація. Культура. Прогрес.

УДК 01. Бібліографія і бібліографічні покажчики. каталоги

011. Універсальні і загальні бібліографії.
012. Бібліографії творів окремих авторів і окремих творів невідомих авторів.
013. Бібліографії колективів авторів (колективні бібліографії).
014. Бібліографії праць за певними особливостями.
015. Бібліографії за місцем видання.
016. Галузеві бібліографії.
017/019. Каталоги.

УДК 02. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство.

021. Функції, значення, цінність, розвиток бібліотек.
022. Бібліотечне приміщення, будівля і прилеглі території. Обладнання.
023. Організація Роботи бібліотек. Кадри. Персонал бібліотеки.
024. Відносини з читачами (обслуговування). Регулювання користуванням бібліотекою.
025. Адміністративні відділи бібліотеки.
026. Галузеві і спеціальні бібліотеки.
027. Універсальні бібліотеки.
027.6. Бібліотеки для певних груп користувачів.
027.7. Бібліотеки середніх спеціальних і вищих навчальних закладів.
027.8. Бібліотеки загальноосвітніх шкіл.

УДК 03-05. Довідкові, періодичні видання..

030. Універсальні довідкові видання (як тема).
050. Серіальні видання. Періодика.

УДК 06. Організації загального типу.

06.01/.05. Спеціальні визначники для позначення організацій та асоціацій.
06.01. Права та обов'язки членів.
06.05. Присудження премій та нагород.
061. Організації та інші типи об’єднань.
061.1. Державні організації і державні об’єднання.
061.2. Недержавні організації та об'єднання.
061.23. Організації з гуманістичним, філантропічним спрямуванням.
061.25. Секретні й напівсекретні організації та рухи.
061.27. Фонди. Інституції. Фундації.
069. Музеї. Виставки.

УДК 070. Газети. Преса. Журналістика.

УДК 08. Видання змішаного змісту. Збірники.

082. Збірники творів різних авторів на різні теми.
084. Збірники образотворчих, графічних документів. Альбоми.
086. Збірники документів особливих форм.
087. Документи певного призначення.

УДК 09. Рукописи. Раритети і рідкісні книги.

091. Рукописи.
092. Ксилографічні книги.
093. Інкунабули.
094. Інші цінні, незвичайні або рідкісні видання.
095. Книги з незвичайними палітурками.
096. Рідкісні ілюстровані книги. Книги, зроблені з цінних матеріалів.
097. Книжкові знаки, що вказують на імена власників або походження книги.