УДК 1

Філософія. Психологія.

101. Сутність і роль філософії.
11. Метафізика.
111. Загальна метафізика. вчення про буття. онтологія.
113/119. Космологія. Філософія природи.
122/129. Окремі проблеми і категорії філософії.
13. Філософія розуму і духу. Метафізика духовного життя.
130.1. Основні концепції і закони.
130.2. Філософія культури. Системи культури. Теорія культурологічних комплексів (культурологічні учення).
130.3. Метафізика духовного життя.
133. Паранормальні явища. Окультизм. Псі-явища (псі-феномен).
14. Філософські системи та погляди.
140. Можливі філософські системи. Системна типологія.
141. Різновиди систем, концепцій, поглядів, вчень, напрямів.
159.9. Психологія.
159.91. Психофізіологія (фізіологічна психологія). Психічна, ментальна фізіологія.
159.92. Психічний розвиток та здібності. Порівняльна психологія.
159.93. Відчуття. Сенсорне сприйняття (перцепція).
159.94. Виконавчі, ефекторні функції.
159.942. Емоції. Емоційність. Чутливість. Почуття.
159.943. Здатність до вольового руху.
159.944. Робота і стомлюваність. Працездатність.
159.946. Окремі моторні функції.
159.947. Вольові процеси. Воля.
159.95. Вищі психічні (ментальні) процеси.
159.96. Особливі психічні стани та дослідження.
159.97. Анормальність (аномалії) психіки (психопатологія).
159.98. Прикладна психологія (психотехнологія) загалом.
16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки.
161/162. Основи логіки.
164. Логістика. Символічна логіка. Математична логіка. Логічне числення.
165. Теорія пізнання. Епістемологія.
165.6/.8. Епістемологічні погляди та доктрини.
167/168. Методологія і логіка науки.
17. Філософія моралі. Етика. Практична філософія.
171. Індивідуальна етика. Обов’язки людини стосовно самого себе.
172. Соціальна етика. Виконання Людьми громадянських обов’язків.
173. Родинна етика.
176. Сексуальна етика. Сексуальна мораль.
177. Етика та суспільство.