УДК 7

Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт.

7.01/.09. Спеціальні визначники для позначення мистецтва.
7.01. Теорія та філософія мистецтва. Принципи композиції, пропорції, засоби оптичних ефектів.
7.02. Техніка мистецтва. Майстерність.
7.03. Історія мистецтва. Періоди та фази мистецтва. Школи, напрями, стилі та впливи.
7.031. Доісторичне мистецтво. Народне мистецтво (стародавнє та сучасне).
7.032. Мистецтво Стародавнього світу. Античні стилі.
7.033. Мистецтво середньовіччя (християнське, ісламське).
7.034. Мистецтво епохи Відродження (Ренесансу). Бароко. Рококо. Колоніальний стиль.
7.035. Мистецтво після епохи Відродження.
7.036. Сучасне мистецтво (з кінця XIX ст.). Реалізм, імпресіонізм та інші напрями XX ст.
7.037. Перехід від експресіонізму до абстрактного мистецтва.
7.038. Абстрактне мистецтво. Безпредметне мистецтво.
7.04. Об'єкти та теми художнього зобра-ження. Іконографія. Іконологія. Деталі та оздоблення. Декор. Орнамент.
7.05. Застосування мистецтва (у промисло-вості, торгівлі, побуті, повсякденному житті). Промисловий.
7.06. Різноманітні питання, пов’язані з мистецтвом.
7.07. Види занять і діяльності, пов’язані з мистецтвом та розвагами.
7.08. Характерні особливості, форми, жанри, види участі тощо (в мистецтві, розвагах і спорті).
7.091. Виконання, представлення, подання, презентація у творчому середовищі.
71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. сади.
711. Принципи та практика планування. планування у межах адміністративно-територіальних одиниць.
712. Ландшафтна Архітектура. парки. Сквери, сади.
718. КладовищА. Цвинтарі. крематорії. Інші місця поховання померлих (планування, облаштування, догляд тощо).
719. Охорона сільських та міських історичних та культурних пам'яток загалом.
72. Архітектура 72.01/.05. Спеціальні визначники для позначення архітектури.
72.01. Теорія та філософія архітектури. Принципи дизайну, пропорції, засоби оптичного ефекту.
72.02. Методи роботи, техніка.
72.03. Періоди та фази розвитку архітектури. Школи, напрями, стилі та впливи.
72.04. Архітектурні деталі та оздоблення. Прикраси. Орнаменти.
72.05. Частини будівель, площ та приміщень, спроектованих для.
721. Будівлі загалом.
725. Державні, громадські, торгові, промислові будівлі. Цивільна архітектура загалом.
726. Культові споруди та будівлі. Священні та поховальні будівлі.
727. Будівлі освітніх, наукових та культурно-освітніх закладів.
728. Житлова архітектура. Житлове будівництво. Житлові будівлі.
73. Пластичні мистецтва.
730. Скульптура загалом.
736. Гліптика. Сфрагістика.
737. Нумізматика.
738. Художня кераміка. Гончарство.
738.1. Порцеляна, фарфор.
738.2. Полив'яні вироби.
738.3. Кераміка.
738.4. Емаль.
738.5. Мозаїка.
738.6. Теракота.
738.8. Інші керамічні вироби.
739. Художнє оброблення металу.
739.1. Художнє кування виробів із золота та срібла.
739.2. Ювелірне мистецтво (з точки зору оброблення металу).
74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли.
741/744. Малювання та креслення.
741. Малювання та креслення загалом.
741.5. Карикатури. Комікси.
741.7. Вирізування ножицями. Силуети.
741.9. Зібрання малюнків. Альбоми малюнків.
742. Перспектива в малюнках і кресленнях.
744. Геометричне креслення. Технічне креслення.
745/749. Художні промисли. Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн.
745. Художні ремесла, промисли.
746. Рукоділля. Художнє вишивання.
747. Оформлення інтер'єру.
748. Мистецтво виготовлення скляних виробів. Художні вироби зі скла та кришталю.
749. Художні меблі, прилади для опалення та освітлення.
75. Живопис.
76. Графічні мистецтва. Естамп. Графіка.
761. Гравюра високого друку (опукла).
762. Гравюра глибокого друку.
763. Гравюра плоского друку. Літографія.
766. Прикладна графіка. Рекламна графіка.
77. Фотографія, техніка кінематографії та подібні процеси.
77.01/.09. Спеціальні визначники для позначення фотографії.
77.01. Теорія, принципи та природа фотографічних явищ.
77.02. Фотографічні операції.
77.03/.08. Види фотозйомки та фотознімків.
77.03. Документальна фотографія. Фотографічні записи та їхня оцінка.
77.04. Образотворча, художня фотографія. Види зйомок залежно від об'єкта.
77.05. Фотозйомки залежно від умов.
77.06. Фотознімки або фотовідбитки за їхнім видом, формою або форматом.
77.07. Фотознімки за матеріалом підкладки.
77.08. Фотознімки за способом отримання.
771. Фотографічне обладнання, апарати та матеріали.
772. Фотографічні системи, або процеси з використанням неорганічних речовин або фізичних явищ.
774. Фотомеханічні процеси загалом.
776. Фотолітографія. Фотографічні процеси виготовлення друкарських форм для плоского друку.
777. Форми глибокого друку. Фотогравюра. Форми високого друку (штрихові та растрові).
778. Спеціальні галузі застосування та техніка фотографії.
78. Музика.
78.01. Теорія та філософія музики.
78.02. Техніка створення музичних творів.
78.03. Періоди та фази розвитку музичної культури. Музичні школи, напрями, стилі та впливи.
78.04. Об'єкти.
78.05. Призначення музики у виробництві й торгівлі, в побуті та повсякденному житті.
78.06. Різні питання щодо музики.
78.07. Види діяльності й занять, пов’язаних.
78.08. Характеристики, види музичних творів. Форми музичних творів.
78.09. Види виконання або представлення.
780.6. Музичні інструменти та приладдя.
780.7. Музичні навчальні допоміжні пристрої. Інше музичне приладдя.
781.1. Наукові теорії музики. Математичні, фізичні, фізіологічні, психологічні основи. Музична акустика.
781.2. Загальна теорія музики.
781.4. Гармонія. Контрапункт. Мелодія.
781.6. Загальні питання композиції та інтерпретації.
781.7. Теорія та форми національної музики (різних країн або народів).
781.8. Теорія та форми музики епохи Античності.
782/785. Види музики.
782. Театральна музика. Опера.
783. Церковна музика. Духовна музика. Релігійна музика.
784. Вокальна музика. Спів.
784.1. Спів а капела. Хоровий спів без інструментального акомпанементу.
784.2. Вокальні уривки з великих творів.
784.3. Вокальна камерна музика.
784.4. Популярні, обрядові, історичні пісні.
784.5. Ювілейні ораторії та кантати.
784.6. Масові пісні. Дитячі пісні.
784.7. Інші види пісень.
785. Інструментальна музика. Симфонічна музика. Музика для оркестрів. Музика для ансамблів.
785.1. Інструментальна музика для відносно великої кількості інструментів.
785.7. Камерна музика. Музика для.
79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт.
791. Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми.
791-2/-5. Спеціальні визначники для позначення кінематографії, кінофільмів.
791-2. Кінофільми за їхніми особливостями.
791-5. Характерні типи.
791.1. Основні періоди розвитку кінематографа.
791.2. Жанр, сюжет, стиль фільму.
791.3. Естетика і кіномистецтво.
791.4. Суспільство й кіномистецтво.
791.5. Освіта й кіно.
791.6. Кіно як індустрія (кіноіндустрія).
792. Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави.
792.2. Драматичні театри.
792.5. Музичні театри.
792.7. Естрада. Вар’єте. Водевіль. Мюзик-хол. Кабаре. Ревю. Пантоміми.
792.8. Хореографічні вистави. Хореографія.
792.9. Особливі види театру.
793. Громадський відпочинок і розваги. Хореографія. Танці.
793.2. Особливі свята й урочистості, що вимагають підготовки.
793.3. Хореографія. Танець.
793.5/.7. Салонні ігри. Ігри для вечірок.
793.5. Гра в фанти.
793.7. Ігри, що не належать до рухливих.
793.8. Цікавий відпочинок, розваги. Фокуси. Жонглювання. Ілюзіонізм. Магічні трюки.
794. Настільні ігри (на кмітливість, спритність та вдачу).
794.1. Шахи.
794.2. Настільні ігри, що не залежать від випадку.
794.3. Настільні ігри з фігурами, фішками, кісточками тощо та з елементами випадковості.
794.4. Ігри в карти.
794.5. Головоломки та ігри, що вимагають терпіння й кмітливості. Пазли.
794.8. Невеликі цільові ігри. Мініатюрні ігри для дітей.
794.9. Азартні ігри.
796. Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура.
796.01/.09. Спеціальні визначники для позначення спорту, ігор, фізичної культури.
796.01. Спортивна філософія, теорія, призначення, методика, етика, естетика.
796.02. Технічні питання. Експлуатація спортивних споруд і приміщень. Спортивні снаряди та обладнання. Матеріали. Захист від нещасних.
796.03. Спортивний рух. Спортивна діяльність.
796.05. Напрями в спорті. Бойовий стиль. Стратегія. Тактика.
796.06. Загальні питання організації спорту.
796.07. Види занять спортом.
796.08. Види участі у спортивних заходах (за кількістю гравців), спеціальні ігрові форми тощо.
796.09. Змагання. Рекорди.
796.1. Ігри та відпочинок на відкритому повітрі.
796.2. Рухливі ігри та ігри на спритність.
796.3. Ігри з м'ячем.
796.32. Ігри з великим.
796.33. Ігри з м'ячем.
796.35. Ігри з ключками та з м’ячем, що низько літає.
796.4. Гімнастика. Акробатика. Легка атлетика.
796.5. Туризм. Гірський спорт. Спортивне орієнтування.
796.6. Велосипедний спорт. Велоспорт. Ролерний спорт.
796.7. Автомобільний спорт. Мотоциклетний спорт.
796.8. Єдиноборства. Види спортивного самозахисту. Важка атлетика. Вільна боротьба.
796.9. Зимові види спорту. Ковзанярський спорт. Лижний спорт. Санний спорт.
797. Водний спорт. Авіаційний Спорт.
797.1. Водний спорт. Гребний спорт.
797.2. Плавання. Дайвінг. Стрибки у воду. Водні ігри.
797.5. Авіаційний спорт.
798. Кінний спорт та верхова їзда. Спортивні змагання з конями та іншими тваринами.
798.2. Кінний спорт.
798.4. Скачки.
798.6. Біги. Підготовка до змагань (керування кінним екіпажем). Рисисті випробування.
798.8. Спортивні змагання на собаках..
798.9. Змагання з іншими тваринами,.
799. Спортивна риболовля (рибальство). Спортивне полювання. Спортивна стрільба в мішень.