УДК 6

Прикладні науки. Медицина. Техніка.

60. Біотехнологія
601. Основні принципи
602. Процеси і методи в біотехнології
604. Продукти біотехнології
606. Застосування біотехнології
608. Аспекти біотехнології
61. Медичні науки
611/612. Біологія людини
611. Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія
612. Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія
612.1/.8. Окрема фізіологія
612.1. Кров. Серцево-судинна, циркуляторна система
612.2. Дихання. Дихальна система
612.3. Харчування. Споживання їжі. Травлення. Живлення
612.4. Ендокринна система. Секреція. Екскреція
612.5. Тваринне тепло. Термальні процеси
612.6. Репродукція. Ріст. Розвиток
612.7. Рухові функції. Органи опорно-рухового апарату. Голос. Зовнішній покрив тіла, шкіра
612.8. Нервова система. Органи чуттів
613. Гігієна загалом. Особисте здоров'я та гігієна. Валеологія
613.2. Дієтетика. Гігієна харчування
613.3. Напої. Лікувальні напої. Води з лікувальними властивостями. Рідинна (питна) дієта
613.4. Особиста гігієна. Одяг
613.5. Гігієна житла
613.6. Професійні фактори, небезпечні для здоров'я. Професійні хвороби і гігієна
613.7. Здоров'я і гігієна дозвілля, відпочинку та сну
613.8. Здоров'я і гігієна нервової системи. Здоров'я і етика
613.9. Здоров'я та гігієна в етнічному, віковому та статевом у аспектах
614. Охорона здоров'я та гігієна. Попередження нещасних випадків
614.1. Рух населення. Санітарна статистика
614.2. Організація охорони здоров'я
614.3. Санітарний нагляд загалом. Санітарна інспекція та контроль
614.39. Національні служби охорони здоров'я
614.4. Запобігання та контроль над заразними (інфекційними) хворобами. Запобігання епідемій
614.6. Гігієна цвинтарів. Поховання померлих
614.7. Гігієна повітря, води, грунту. Забруднення та контроль за ними
614.8. Нещасні випадки. Ризик. Небезпека. Запобігання нещасним випадкам. Особистий захист. Безпечність
614.9. Здоров'я тварин. Ветеринарна гігієна
615. Фармакологія. Терапія. Токсикологія
615.1. Загальна та професійна фармація
615.2. Лікарські засоби за їхньою основною дією
615.3. Лікарські засоби згідно з їх походженням
615.4. Форми лікарських засобів. Медичні матеріали. Обладнання
615.8. Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби
615.9. Загальна токсикологія. Загальні дослідження отрут та отруєння (інтоксикація)
616. Патологія. Клінічна медицина
616-001/-009. Спеціальні визначники для позначення патологічних процесів
616-001. Травми. Пошкодження. Поранення
616-002. Запалення. Подразнення. Застійна гіперемія. Запалення слизової оболонки
616-003. Регресивні та репаративні процеси
616-004. Склероз. Затвердіння. Ущільнення (індурація). Цироз
616-005. Локальні циркуляторні розлади
616-006. Пухлини. Новоутворення. Бластоми. Хористоми. Гамартоми. Онкологія
616-007. Пороки структурного розвитку. Фізіологічні відхилення. Пороки розвитку (мальформації). Виродливості. Надто великі та маломірні за розмірами органи. Тератологія. Виродки. Відхилення від норми
616-008. Функціональні та метаболічні розлади
616-009. Нервові розлади
616-01/-099. Спеціальні визначники для позначення загальних аспектів патології
616-01. Різні аспекти відносно хвороби, пацієнтів та медичного втручання
616-02. Етіологія. Наука про причини хвороби
616-03. Різні форми захворювань, лікування, застосування ліків
616-05. Медичний персонал та хворі (пацієнти). Їх характеристики
616-06. Ускладнення. Наслідки. Балотування. Збіг, одночасне існування кількох захворювань. Кореляція. Попередні захворювання. Попередній стан здоров'я. Антагонізм двох хвороб
616-07. Семіологія. Симптоматологія. Симптоми. Обстеження. Діагноз. Пропедевтика
616-08. Лікування
616-091. Патологічна анатомія
616-092. Патологічна фізіологія. Процеси, механізми розвитку захворювань. Патогенез. Вивчення походження хвороб
616-093. Техніка мікробіологічних досліджень
616-094. Мікробіологічна морфологія
616-095. Мікробіологічна фізіологія
616-097. Імуногенетика
616-098. Фізика, хімія, обмін речовин (метаболізм), розщеплення (катаболізм) мікробів
616-099. Отруєння. Інтоксикація
616-71/-78. Спеціальні визначники для позначення медичних та хірургічних інструментів і обладнання
616-71. Медичні інструменти та обладнання загалом
616-72. Хірургічні та терапевтичні інструменти
616-74. Закріплювальні та відновлювальні матеріали та обладнання
616-76. Коригувальні та захисні засоби, апарати, прилади тощо
616-77. Матеріали та деталі протезів. Штучні органи тощо
616-78. Машини та механічні апарати
616.1/.9. Систематична патологія
616.1. Патологія серцево-судинної системи і крові
616.2. Патологія дихальної системи. Захворювання, пов'язані з органами дихання
616.3. Патологія травної системи. Розлади травної системи
616.4. Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних (кровотворних) органів, ендокринних органів
616.5. Шкіра. Загальний шкірний покрив тіла. Клінічна дерматологія
616.6. Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової та статевої систем. Урологія
616.7. Патологія органів руху, пересування. Скелетна та рухова системи
616.8. Неврологія. Невропатологія. Нервова система
616.89. Психіатрія. Патологічна психологія. Психопатологія. Френопатія. Психози. Психічні та розумові відхилення. Хворобливі психічні стани. Розлади поведінки та емоційної сфери
616.9. Контактні захворювання. Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки
617. Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія
617.3. Ортопедія загалом
617.7. Офтальмологія. Захворювання очей та їх лікування
618. Гінекологія. Акушерство
62. Інженерна справа. Техніка загалом
62-1/-9. Спеціальні визначники для по
значення техніки загалом
62-1. Загальні характеристики машин тощо
62-2. Нерухомі та пересувні частини, компоненти машин
62-3. Деталі та приводи розподільних механізмів. Клапани, ущільнювачі тощо
62-4. Стан та форма матеріалів (речовин), поверхонь, предметів, виробів
62-5. Експлуатація та керування машинами та процесами
62-6. Характеристики палива та інших джерел теплоти машин та установок
62-7. Обладнання для сервісного обслуговування, зберігання та захисту машин
62-8. Машини за типом приводу. Джерело енергії машин
62-9. Умови та характеристики виробничих процесів, устаткування та обладнання
62-91. Параметри стану речовини
62-92. Реакції на основі реагентів. Реагенти
62-93. Процеси, машини та обладнання за способом роботи, тривалістю, взаємозалежністю, матеріалами, напрямами, механізацією
62-94. Напрям, швидкість, темп, тривалість процесів тощо
62-95. Прості та складні процеси. Одностадійні та багатостадійні процеси
62-96. Процеси на основі зміни властивостей продукції. Модифікація загалом
62-97. Термічні параметри. Температура. Температурний інтервал
62-98. Тиск. Діапазон тиску
620. Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення. Електростанції. економіка енергетики
620.3. Нанотехнологія
620.9. Економіка енергетики загалом
621. Ядерна техніка. Електротехніка. Машинобудування загалом
621.1. Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл та використання пари. Парові двигуни. Парові котли
621.22. Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини
621.3. Електрика. Електротехніка
621.4. Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін)
621.5. Пневматична енергетика (пневмоенергетика): машини та інструменти. Холодильна техніка
621.6. Обладнання для обробки, зберігання, транспортування рідин і газів
621.7. Технологія механічної обробки загалом: процеси, інструменти, машини, обладнання
621.8. Деталі машин. Передачі (механічні). Витратні матеріали. Кріпильні вироби. Змащування
621.9. Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси
622. Гірнича справа
622.1. Попередня розвідка. Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка родовищ корисних копалин (на поверхні та під землею)
622.2. Гірничі роботи. Розвідка, відкриття, розробка, добування корисних копалин
622.3. Добування окремих корисних копалин, руд, порід
622.4. Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення та освітлення рудників
622.5. Шахтний дренаж (водовідлив). Осушування
622.6. Шахтний, рудниковий транспорт. Доставка лавою, відкатка штреками, підйом стволами. Транспорт на поверхні
622.7. Обробка, переробка, збагачення мінеральної сировини. Підготовка руди до плавлення
622.8. Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках. Охорона праці і техніка безпеки на рудниках
623. Військова техніка
623.1/.7. Наземна військова техніка. Озброєння
623.1/.3. Військово-інженерна справа. Фортифікаційні споруди. Оборонні роботи
623.1. Фортеці. Довготермінові фортифікаційні споруди. Укріплені смуги, райони
623.2. Інженерно-технічне забезпечення наступальних та оборонних операцій. Польові фортифікаційні споруди. Траншейні роботи
623.3. Наземні мінні поля. Польові укріплення. Затоплення
623.4. Зброя. Озброєння. Вогнепальна зброя. Артилерія. Стрілецька зброя. Особиста зброя. Броньовані машини та інші спеціальні транспортні засоби. Боєприпаси та бойові отруйні речовини. Керовані та некеровані ракети і реактивні снаряди
623.5. Балістика. Теорія артилерії. Теоретичні та експериментальні питання
623.6. Військово-інженерне обладнання та роботи з інженерного забезпечення. Шляхи сполучення. Протирадіолокаційне обладнання. Військова топографія
623.7. Військова та військово-морська авіація. Протиповітряна оборона
623.8/.9. Військово-морська техніка
623.8. Військово-морські споруди. Військово-морські бази. Бойові кораблі та
623.9. Матеріали та обладнання для військово-морських сил. Захист та озброєння військових кораблів. Протичовнова оборона
624. Цивільне та промислове будівництво загалом
624.01/.07. Спеціальні визначники для позначення інженерних споруд і будівельних конструкцій
624.01. Конструкції (споруд та частин споруд) відповідно до матеріалу та методу будівництва
624.03. Розміри, міцність, форма та місцеположення споруд
624.04. Проектування споруд. Графічні та аналітичні методи досліджень та розрахунків споруд
624.05. Будівельний майданчик та організація будівництва. Заводи будівельних конструкцій. Методи будівництва
624.07. Елементи конструкцій. Несуча здатність елементів конструкцій
624.1. Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів
624.21/.8. Конструювання (спорудження) мостів. Мостові конструкції
624.3. Мости з гратчастими фермами
624.5. Канатні мости. Висячі мости
624.6. Арочні мости
624.8. Розвідні мости
624.9. Наземні споруди (за винятком мостів). Наземні комплексні споруди
625. Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів. Шляхове будівництво. Будівництво залізниць. Будівництво автомобільних доріг
625.1/.5. Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги
625.1. Залізниці загалом. Залізничні лінії. Будівництво залізниць
625.5. Канатні дороги. Фунікулери. Підвісні рейкові дороги. Підвісні дороги. Тельфери
625.7/.8. Автодорожне будівництво
625.7. Автошляхи загалом. Позаміські дороги. Міські дороги. Сільські та міські системи доріг
625.8. Тверде дорожнє покриття. Дороги з плит, брущатки та щебеню. Приготування та використання дорожньо-будівельних матеріалів
626/627. Гідротехніка та гідротехнічне будівництво. Гідротехнічні споруди
626. Гідротехніка. Гідротехнічне будівництво загалом
626.1. Внутрішні (континентальні) навігаційні водні шляхи. Канали. Каналі зовані річки (річки, спрямовані в певні канали)
626.4. Шлюзи
626.5. Суднопідйомники. Похилі суднопідйомники
626.8. Сільськогосподарська гідротехніка. Меліоративне будівництво
626.9. Морські канали. Канали для судноплавства
627. Природні водні шляхи, порти, гавані та берегові гідротехнічні споруди. Навігаційне обладнання. Обладнання для днопоглиблювальних і рятувальних робіт. Дамби, греблі. Гідроелектростанції
627.2. Порти, гавані та рейди: проектування та спорудження загалом
627.3. Портове обладнання. Доки. Причали. Набережні. Засоби та установки
627.4. Захист берегів річок. Випрямлення річок та струмків. Інші руслорегулювальні роботи
627.5. Інші водозахисні споруди. Дамби, гаті. Захист берегів. Дренування (осушення) земель, меліорація
627.7. Навігаційне обладнання. Експлуатація судноплавних каналів. Морське рятувальне спорядження
627.8. Греблі. Споруди для гідравлічних електричних станцій
628. Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід і каналізація. Освітлювальна техніка
628.1. Водопостачання. Очищення води. Водоспоживання
628.2. Каналізаційні споруди. Міський дренаж. Каналізація
628.3. Стічні води. Обробка, видалення, використання стічних вод
628.4. Санітарний благоустрій міст. Стічні води. Покиді. Порожня порода. Сміття. Збирання та видалення міських нечистот
628.5. Захист від виробничого та інших видів шкідливого впливу
628.6. Каналізація та санітарно-технічне обладнання будинків (вимоги громадської охорони здоров'я)
628.8. Мікроклімат приміщень. Кондиціонування повітря. Опалення. Вентиляція
628.9. Освітлення. Освітлювальна техніка
629. Машинобудування транспортних засобів. Транспортне машинобудування
629.01/.08. Спеціальні визначники для позначення проектування транспортних засобів
629.01. Принципи проектування транспортних засобів: характеристики, властивості
629.02. Конструкція транспортного засобу, конструктивні принципи, загальне компонування, вузли та деталі
629.03. Силові установки
629.04. Внутрішнє компонування: пасажирські, вантажні приміщення та їхнє обладнання
629.05. Бортові системи наведення, керування та навігації, бортові прилади
629.06. Допоміжні системи та пристрої транспортного засобу
629.07. Технічні аспекти транспортних операцій. Операційні методи
629.08. Базове стаціонарне обладнання, установки та відповідні технічні операції
629.3. Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових)
629.4. Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад. Залізничні депо. Обладнання та служби рухомого складу
629.5. Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування
629.7. Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка та реактивні снаряди. Астронавтика та космічна техніка
63. Сільське господарство та суміжні науки. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство
630. Лісове господарство. Лісівництво
630*0. Ліси, лісівництво та використання продукції лісу
630*1. Фактори навколишнього середовища. Біологія лісу
630*2. Лісівництво
630*3. Наукова робота (дослідження організації праці) в лісівництві. Заготовляння деревини: лісозаготівля і транспорт. Лісові інженерні споруди
630*4. Лісові ґрунти
630*5. Лісова таксація, дендрометрія. Зростання дерев, приріст, розвиток та структура лісонасаджень. Топографічне (геодезичне) знімання. Складання карт (картування)
630*6. Управління лісами. Економіка лісового господарства. Адміністративні та організаційні питання підприємств лісового господарства
630*7. Торгівля лісопродуктами. Економіка лісового транспорту та лісової промисловості
630*8. Лісопродукти та їхнє використання
630*9. Ліси та лісове господарство з точки зору держави. Соціальна економіка лісового господарства
631/635. Організація і управління сільським господарством. Землеробство (агрономія). Садівництво
631. Загальні питання сільського господарства
631.1. Організація та управління сільським господарством
631.2. Сільськогосподарські будівлі, споруди (експлуатація обладнання). Будівлі для домашньої худоби, продукції, машинного устаткування
631.3. Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти
631.4. Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження
631.5. Агротехніка
631.6. Сільськогосподарська меліорація
631.8. Добрива. Внесення добрив у ґрунт (удобрення). Стимулювання росту рослин. Ростові речовини. Рослинні стимулятори
632. Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин
633/635. Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво. Городництво
633. Рільництво. Польові сільськогосподарські культури та їхнє виробництво
633.1. Хлібні злаки. Зернові культури
633.2. Кормові трави. Лугові та пасовищні трави
633.3. Кормові рослини (крім трави)
633.4. Столові коренеплоди та бульби. Коренеплоди
633.5. Прядильні та волокнисті рослини
633.6. Цукристі та крохмалисті рослини
633.7. Збуджувальні й наркотичні рослини. Рослини, що використовуються у виробництві напоїв
633.8. Ефіроолійні рослини. Ароматичні рослини. Рослини-приправи. Олійні рослини. Фарбувальні рослини. Дубильні рослини. Лікарські рослини
633.9. Інші рослини промислового використання
634. Вирощування плодів. Плодівництво
634.2. Кісточкові плоди загалом
634.3. Рутові (у тому числі цитрусові). Шовковичні (тутові). Загальні питання
634.4. Інші плодові
634.5. Горіхоплодові
634.6. Різноманітні тропічні та субтропічні плодові
634.7. Плодові кущі та трав'янисті рослини. Ягідні культури
634.8. Виноградарство. Культурні сорти винограду. Виноградники
635. Садові рослини. Садівництво. Овочівництво
635.1/.8. Овочівництво. Городництво
635.1. Столові коренеплоди
635.2. Харчові бульбоплоди та цибулинні
635.3. Рослини з їстівними стеблами, листям або квітками
635.4. Інші зелені овочеві культури. Листові овочі
635.6. Рослини з їстівними плодами та насінням. Бобові культури
635.7. Ароматичні, запашні трави. Пряні рослини
635.8. Гриби
635.9. Декоративні рослини. Декоративне садівництво
636. Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птиці. Скотарство. Домашні тварини та їхнє розведення
636.01/.09. Спеціальні визначники для позначення процесу розведення тварин
636.01. Походження, еволюція та одомашнення тварин, які утримуються людиною. Приручення тварин. Біологічні основи виведення, розведення та дресирування
636.02. Тварини, що утримуються з метою розведення, показу та наукових досліджень
636.03. Тварини, яких розводять або утримують для одержання продуктів
636.04. Тварини, яких розводять або утримують для роботи та обслуговування, розваги або задоволення естетичних потреб людей
636.05. Тварини за методами розведення
636.06. Характерні особливості, будова тіла та специфічні біологічні ознаки домашніх тварин
636.08. Загальні питання виведення, розведення, вирощування
636.09. Ветеринарні науки
636.1. Однокопиті (непарнокопиті) тварини. Коні. Домашні коні
636.2. Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба
636.3. Малі жуйні тварини. Мала рогата худоба. Вівці. Кози
636.4. Свині
636.5. Свійські птахи
636.6. Птахи (крім свійських та бойових (бійцівських) птахів, яких розводять або утримують люди
636.7. Собаки
636.8. Кішки
636.9. Інші тварини, яких утримують люди
637. Продукти тваринництва і мисливства
638. Догляд, утримання і розведення комах та інших членистоногих
639. Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство
639.1. Полювання. Мисливство
639.2. Рибальство. Риболовство
639.3. Риборозведення. Рибництво
639.4. Розведення водяних молюсків
639.5. Розведення ракоподібних
639.6. Розведення інших морських тварин і рослин
64. Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба побуту
64.01/.08. Спеціальні визначники для позначення домоведення
64.01. Домашнє господарство. Ведення домашнього господарства
64.048. Вивчення роботи й методів ведення домашнього господарства
64.05. Ведення господарства, умеблювання та облаштування помешкань для окремих категорій осіб
64.06. Побутові прилади та машини. Прилади для економії праці у домашньому господарстві
64.08. Переселення. Переїзди
640. Типи домашніх господарств
641/642. Продукти харчування. Приготування їжі. Страви. Харчування
641. Харчові продукти. Приготування їжі. Страви
642. Харчування та час споживання їжі. Столовий посуд
643/645. Житло. Обладнання та предмети обстановки
643. Житло. Помешкання
644. Санітарно-технічне обладнання помешкань
644.1. Регулювання мікроклімату приміщень. Опалення. Вентиляція. Кондиціонування повітря
644.3. Освітлення житла
644.6. Водопостачання та санітарно-гігієнічне обладнання житла
645. Предмети обстановки житла
646/649. Предмети особистого вжитку. Ведення домашнього господарства
646. Одяг. Особиста гігієна
646.2. Виготовлення та пошиття одягу в домашніх умовах
646.4. Одяг. Види та предмети одягу
646.7. Особиста гігієна. Косметичний догляд. Приладдя для одягання та роздягання
648. Прання. Пральні. Чищення. Прибирання приміщень
649. Догляд за дітьми, хворими. Приймання гостей у домашніх умовах
65. Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Паблік рилейшнз. Зв'язок з громадськістю
654. Зв'язок і дистанційне керування: організація, експлуатація, послуги
654.1. Служби телеграфного й телефонного зв'язку. Служби радіозв'язку та радіомовлення. Служби телебачення
654.9. Сигналізація. Служба сповіщення. Дистанційне керування
655. Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля
655.1. Поліграфічна промисловість загалом
655.4. Видавнича справа та книжкова торгівля загалом
656. Транспортні та поштові служби. Організація та управління перевезеннями
656.1/.5. Наземний транспорт
656.1. Дорожній (безрейковий) транспорт
656.2. Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух
656.4. Експлуатація малопотужних (місцевих) залізничних ліній, під`їзних колій
656.5. Конвеєрні системи і трубопроводи як сухопутний транспорт
656.6. Експлуатація водного транспорту
656.7. Експлуатація повітряного транспорту
656.8. Поштовий зв'язок і управління
657. Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво
658. Організація комерційних та приватних підприємств. Організація торгівлі
658.1. Форми підприємств. Фінанси
658.2. Споруди і обладнання. Будівлі, заводи, фабрики. Матеріали. Засоби виробництва
658.3. Взаємини між людьми на виробництві. Управління персоналом (кадровий менеджмент)
658.5. Організація та планування виробництва (виробничих процесів). Конструювання (проектування). Управління виробництвом. Контроль на виробництві
658.6. Організація та техніка торгівлі. Товари. Надання послуг
658.7. Матеріально-технічне забезпечення. Закупівля. Складське господарство
658.8. Збут. Продаж. Реалізація продукції. Маркетинг
658.9. Інші види торговельної діяльності
659. Реклама. Система інформації. Служба зовнішньої інформації та реклами (паблік рилейшнз)
659.1. Реклама. Рекламування
659.2. Система інформації. Консультативні та довідкові служби
659.3. Повідомлення для мас. Інформування широких верств населення
659.4. Служба зовнішньої інформації та реклами. Зв'язки з громадськістю. Паблік рілейшнз (PR)
66. Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi
66.01/.09. Спеціальні визначники для позначення хімічної технології
66.01. Основи хімічної технології
66.02. Хімічні процеси та обладнання загалом
66.03. Матеріали, характеристики, процеси та обладнання
66.04. Методи та обладнання для термічної обробки
66.06. Хімічна технологія рідин. Процеси й обладнання для обробки рідин або рідинами
66.07. Хімічна технологія газів
66.08. Фізичні та фізико-хімічні процеси й обладнання. Фізичний та фізико-хімічний вплив на хімічні процеси
661. Продукти хімічної промисловості
661.1. Спеціальні галузі хімічної промисловості
661.2. Виробництво сірки та її похідних
661.3. Виробництво соди і поташу, лугів
661.4. Виробництво галогенів і сполук галогенів. Неорганічні пероксидні сполуки
661.5. Виробництво сполук азоту. Зв'язування азоту. Азотна промисловість загалом
661.6. Виробництво різних неметалів і металоїдів та їхніх сполук
661.7. Виробництво органічних речовин
661.8. Металічні сполуки загалом. Солі. Мінеральні сполуки
661.9. Виробництво газів
662. Вибухові речовини. Паливо
662.1/.4. Вибухові речовини
662.1. Виготовлення феєрверків. Піротехніка і пов'язані з нею пристрої
662.2. Вибухові речовини
662.3. Метальні вибухові речовини. Порох
662.4. Ініціювальні речовини. Пристрої запалювання та ініціювання. Детонатори
662.5. Запальники. Запальнички. Сірники
662.6/.9. Теплове господарство. Паливне господарство. Паливо. Нагрівання. Техніка нагрівання
662.6. Теплове або паливне господарство загалом. Горіння. Природне паливо
662.7. Паливна технологія. Оброблене паливо
662.8. Механічна обробка для твердіння палива. Брикетування
662.9. Техніка нагрівання
663. Промислова мікробіологія. Промислова мікологія. Бродильне виробництво, промисловість ферментів. Виробництво напоїв. Виробництво спиртних напоїв
663.1. Мікробіологічне виробництво. Наука і технологія прикладної мікробіології. Прикладна мікологія
663.2. Виноробство. Енологія. Вино
663.3. Плодово-ягідне виноробство. Плодово-ягідні вина. Сидр. Грушевий сидр. Інші фруктові вина, вина з соків
663.4. Пивоваріння. Солодження, солодорощення. Пиво
663.5. Спиртогорілчане виробництво. Питний спирт. Спиртні напої. Перегонка спирту, рафінування
663.6. Вода для напоїв та інших промислових призначень. Мінеральні води. Лікувальні води. Харчовий лід. Морозиво
663.8. Основні інгредієнти для купажування напоїв. Фруктові та овочеві соки. Сиропи. Лікери. Безалкогольні напої
663.9. Шоколад. Какао. Кава. Чай. Тютюн
664. Харчова промисловість загалом. Виробництво, зберігання і консервування харчових продуктів
664.1. Цукрове виробництво. Цукристі кондитерські вироби (солодощі). Цукор. Меляса. Глюкоза тощо
664.2. Крохмаль. Крохмалисті речовини
664.3. Харчові масла та жири. Маргарин. Протеїнвмісні харчові продукти
664.4. Столові (їстівні) мінеральні речовини
664.5. Прянощі. Приправи
664.6/.7. Технологія та процеси переробки зерна. Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво
664.6. Хлібопекарське виробництво. Випічка. Хліб. Борошняні кондитерські вироби
664.7. Зберігання та переробка зерна. Борошномельне і круп'яне виробництво. Виробництво харчових продуктів із зерна
664.8/.9. Технологія консервування харчових продуктів
665. Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. смоли
665.1. Загальні відомості про олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них
665.2. Масла, жири і віск тваринного походження
665.3. Олії, жири, віск, фосфатиди рослинного походження
665.5. Ефірні олії. Парфумерія. Косметичні засоби
665.6/.7. Процеси і продукти
665.6. Технологія мінеральних масел. Переробка нафти та споріднених продуктів
665.7. Продукти нафтової промисловості. Мінеральні масла і подібні продукти
665.9. Різні виробництва органічних хімічних продуктів
666. Скляна і керамічна промисловість. Промисловість в'яжучих. цемент та бетон
666.1. Скляна промисловість. Технологія скла. Загальні відомості про виробництво скла. Скло загалом
666.3/.7. Керамічна промисловість
666.3. Кераміка загалом. Керамічна сировина
666.5. Порцеляна (фарфор). Вироби з порцеляни
666.6. Кам'яна кераміка. Фаянс (пористі керамічні вироби)
666.7. Груба кераміка. Грубокерамічні вироби. Вогнетриви. Тверді керамічні матеріали. Суміші кераміки з іншими матеріалами
666.9. Промисловість в'яжучих: гіпс, вапно та цемент. Міцнотужавні матеріали. Будівельні штукатурки та інші суміші. Мертель і бетон
667. Лакофарбова промисловість
667.2. Промисловість барвників. Виробництво та використання барвників
667.4. Чорнило
667.5. Друкарські фарби (чорні або кольорові). Літографські фарби. Олівці для письма і креслення. Кольорові олівці
667.6. Покриття і технологія їхнього нанесення. Лакофарбові засоби. Оліфи. Лак
667.7. Розмальовування, фарбування тощо різних матеріалів (крім друкування та живопису)
669. Металургія
669.1. Чорна металургія. Чавун і сталь
669.2. Кольорові метали загалом
67. Різні галузі промисловості та ремесла
671. Вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння
671.1. Вироби з золота та срібла. Вироби з інших дорогоцінних металів. Ювелірні вироби
671.4. Виготовлення монет та медалей. Карбування монет
672. Вироби з заліза та сталі загалом
673. Вироби з кольорових металів (за винятком дорогоцінних металів)
674. Деревообробна промисловість
675. Шкіряна промисловість (в тому числі виробництво хутра і штучної шкіри)
676. Целюлозно-паперова промисловість
677. Текстильна промисловість
677.1/.5. Волокнисті матеріали
677.1/.3. Натуральні волокнисті матеріали
677.1/.2. Рослинні волокнисті матеріали
677.1. Рослинні волокна стебел і листя (дводольних рослин). Тверді волокна з листя, плодів (однодольних рослин)
677.2. Рослинні насіннєві волокна
677.3. Волокна тваринного походждення
677.4. Штучні (хімічні) волокна
677.5. Мінеральні та металеві волокнисті матеріали. Матеріали для плетення. Гумові нитки. Паперова пряжа
678. Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. Виробництво пластмас
678.4. Натуральний каучук та інші натуральні високомолекулярні матеріали, що містять лише вуглець та водень
678.5. Пластмаси 678.6. Синтетичні продукти поліконденсації. Поліконденсати. Синтетичні (поліконденсаційні) смоли. Синтетичні волокна тощо
678.7. Синтетичні продукти полімеризації. Полімеризаційні смоли. Синтетичні каучуки
679. Галузі промисловості з переробки різних матеріалів
679.7. Виробництво кабельно-такелажної продукції
679.8. Технологія обробки каменю. Каменеобробне виробництво
679.9. Технологія обробки інших природних матеріалів
68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію
681. Точна механіка та автоматика
681.1. Прилади з механізмами пере дачі або рухомими механізмами
681.2. Приладобудування загалом. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування
681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і регулювання. Високі технології. Смарт-технології
681.6. Розмножувальні (множні) та друкарські машини і обладнання
681.7. Оптична апаратура та прилади
681.8. Технічна акустика
682. Ковальська справа. ПІдковування (кування) тварин. Виготовлення кованих виробів
682.1. Підковування тварин
682.3. Ковальська справа. Виготовлення різних кованих виробів
682.5. Виготовлення меблевої кованої фурнітури
682.6. Виготовлення будівельних кованих виробів
683. Залізні вироби. Слюсарна справа. Торгівля напоями. Лампи з горючими речовинами. Печі
684. Меблева промисловість та суміжні галузі. Виробництво меблів. Ремесло оббивання меблів
684.4. Проектування та технологія виробництва меблів
684.6. Фанерування. Інкрустація. Інтарсія тощо
684.7. Оббивка меблів. Виготовлення м'яких елементів меблі. Декоративні елементи
685. Виробництво шорно-сідельних та інших виробів зі шкіри. Взуттєве виробництво. Виробництво туристичного та спортивного інвентаря
685.1. Лимарство. Шорно-сідельне виробництво
685.2. Виробництво предметів особистого користування із шкіри
685.3. Взуття. Інші засоби для ходьби
685.4. Виробництво рукавичок
685.5. Вироби туристичного призначення. Похідний інвентар
685.6. Обладнання для спорту та ігор. Обладнання та пристрої для занять атлетикою, гімнастикою, фізкультурою
685.7. Обладнання та оснащення для альпінізму, скелелазіння, плавання
685.8. Обладнання для настільних ігор
686. Брошурувально-палітурне виробництво. Золотіння, сріблення. Виробництво дзеркал. Канцелярське приладдя
687. Швейна промисловість. Виробництво одягу. Виробництво косметичних засобів
687.1. Верхній одяг. Пошиття одягу
687.2. Білизна. Спідня білизна
687.3. Трикотажні вироби. Краватки. Пристрої для носіння та захисту одягу
687.4. Головні убори. Виготовлення капелюхів
687.5. Виробництво косметичних засобів
687.8. Штучне хутро
687.9. Виробництво щетинно-щіткових виробів. Щітки, пензлики тощо
688. Галантерейні та декоративні вироби. Іграшки
688.7. Іграшки. Предмети для розваг. Декоративні вироби
689. Технічні та інші аматорські ручні роботи. Рукоділля
69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи
691. Будівельні матеріали та вироби
692. Конструктивні частини та елементи споруд
693. Кам'яна або цегляна кладка (мурування) та пов'язані з нею будівельні роботи
694. Дерев'яні конструкції. Теслярські роботи. Столярні роботи
696. Санітарно-технічне, газове, парове, електричне обладнання будівель та його монтаж
697. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря в будівлях
698. Опоряджувальні, оздоблювальні та декоративні роботи