Технопроєкт

Техноробочим проєктом або Технопроєктомназивається Технічний проєкт об'єднаний з Технічною документацією системи.

Згідно ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та постачання продукції на виробництво. Правила виконання науково-конструкторських робіт. Загальні положення" на стадії проектування Ескізний проект і технічний проект повинні містити архітектуру системи.

Технічний проєкт

Науково-конструкторські роботи.

Мотивація, Мета

Головна мотивація — створення безкоштовного відкритого українського захищеного месенжера. Мета та місія — популяризація обізнаності в області клаліфікованого українського цифрового підпису.

Архітектура системи

Проєктний план робіт

Проєктний план робіт виконується з додатками в діаграмах Ґанта, а самі завдання ведуться в системі обліку Gtihub Issues. Для демонстрації MVP небхідно виконати всі завдання Milestone One (M1).

Відділ маркетингу готує наступні публікації:

M1-001-01 Приватні повідомлення (Опис предметної області) M1-001-02 Приватні месенжери (Огляд конкурентів) M1-001-03 Приватна модель (Запропонована модель безпечних комунікацій) M1-001-04 Технічні характеристики PDF (Datasheet) M1-001-05 Брошура та головний сайт PDF (Whitepaper) M1-001-06 Слайди презентації PDF (Slides)

Відділ документування та проектування готує наступні документи-завдання:

M1-002-01 Посібник користувача PDF (Manual) M1-002-02 Діаграми Ґанта Excel (Gantt) M1-002-03 Техзавдання Word (Requirements) M1-002-04 Технопроєкт Word (Architecture) M1-002-05 Публікації в TeX (Publications) M1-002-06 Архітектура та програмування TeX (Book) M1-002-07 Комплекс систем захисту інформації Word PDF (КСЗІ)

Серверний сектор розробки для M1 має наступні завдання:

M1-003-01 Сервер CA M1-003-02 Сервер CMP M1-003-03 Сервер LDAP M1-003-04 Сервер OCSP M1-003-05 Сервер TSP M1-003-06 Сервер CHAT в об'ємах протоколу M1

Клієнтський сектор відділу розробки має наступні завдання:.

M1-004-01 Каркас структури консольного клієнту Swift 5.8. M1-004-02 Реєстрація. Сертифікація користувача CA CMP TCP:829. M1-004-03 Пошук користувачів в директорії LDAP TCP:636. M1-004-04 Запит на встановлення контакту. M1-004-05 Підтвердження контакту і обмін публічними ключами (FRIEND). M1-004-06 Формування криптографічного повідомлення CMS (encrypt). M1-004-07 Дешифрація криптографічного повідомлення CMS (decrypt). M1-004-08 Перелік чатів. M1-004-09 Перегляд повідомлення в чаті (дешифрація). M1-004-10 Перелік контактів. M1-004-11 Перелік ключів. M1-004-12 Крипто-утіліти BER/DER. M1-004-13 Передача P2P повідомлення (MESSAGE). M1-004-14 TCP клієнт CA/CMP. M1-004-15 TCP клієнт LDAP. M1-004-16 TCP клієнт CHAT.

Юридичний відділ готує наступні документи:

M1-005-01 Ліцензії та угода користувача (EULA) M1-005-02 Субліцензії (Licenses) M1-005-03 Контракти (ЄДРПО) M1-005-04 Контракти (ФОП)

Відділ документування та проектування спільно з відділом математичної криптографії готує наступні публікації:

M1-DR-01 Як написати LDAP сервер за 30 хвилин (Демо) M1-DR-02 КЕП (Оглядова стаття) M1-DR-03 CMS Месенжер (Пітч) M1-DR-04 ЧАТ X.509 (Домашня сторінка) M1-DR-05 CMS S/MIME (Вступна стаття) M1-DR-06 CMS Compliance (Повна імплементація) M1-DR-07 LDAP Compliance (Повна імплементація) M1-DR-08 LDAP 13.7.24 (Домашня сторінка) M1-DR-09 CA X.509 (Домашня сторінка) M1-DR-10 CMP/CMC/EST (Повна імплементаця) M1-DR-11 MLS ROOM CHAT (Оглядова стаття) M1-DR-12 CA CURVE (Математичний алгоритм) M1-DR-13 CHAT ASN.1 (Опис протоколу) M1-DR-14 ASN.1 Компілятор (Вступна стаття)

Тестування та сертифікація

Документи технічного проєкту

ТП Брошура Відомість технічного проєкту (за ЄСКД) СО Брошура Схема організаційної структури С1 ТЗ Схема структурна комплексу технічних засобів (за ЄСКД) С2 Брошура Схема функціональної структури (за ЄСКД) В9 ТЗ Перелік завдань на розробку спеціалізованих (нових) технічних засобів С3 ТЗ Схема автоматизації (за ЄСКД) ВП ТЗ Відомість покупних виробів (за ЄСКД) В1 Схема Перелік вхідних сигналів і даних В2 Схема Перелік вихідних сигналів (документів) В3 ТЗ Перелік завдань на розробку будівельних, та інших розділів П2 ТЗ Пояснювальна записка до технічного проєкту П3 Брошура Опис функцій, що автоматизуються П4 Брошура Опис постановки задач П5 Схема Опис інформаційного забезпечення системи П6 Схема Опис організації інформаційної бази П7 Схема Опис систем класифікації і кодування П8 Схема Опис масиву інформації П9 ТЗ Опис комплексу технічних засобів ПА Архітектура Опис програмного забезпечення ПБ Архітектура Опис алгоритму (проєктної процедури) ПВ ТЗ Опис організаційної структури С8 ТЗ План розташування Б1 Брошура Проєктна оцінка надійності системи Б2 Брошура Локальний кошторисний розрахунок

Документація системи

Публікації

Книга

Документація ERP.UNO


˙


˙

[1]. ДСТУ 2391–94 Система технологічної документації. Терміни та визначення.
[2]. ДСТУ 2394–94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення.
[3]. ДСТУ 2462–94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.
[4]. ДСТУ 3008-95 Документація Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
[5]. ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.
[6]. ДСТУ 3396 0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення.
[7]. ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації.
[8]. ДСТУ 3944-2000 Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво.
[9]. ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та постачання продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення.
[10]. ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та постачання продукції на виробництво. Правила виконання науково-конструкторських робіт. Загальні положення.